Logotypy

Lokalna Strategia Rozwoju dla Torunia

Treść interaktywna

  • -

Dodatkowe menu strony

Dostępność witryny

Ścieżka nawigacji

Treść strony

IDEA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

razem.jpg

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) znana była do tej pory jako mechanizm włączania społeczności lokalnych na rzecz realizowania oddolnych inicjatyw na terenach wiejskich. Obecnie mamy możliwość realizowania tego zadania również na terenach miast. LSR to realizacja koncepcji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS).

Oznacza to, iż działania w kolejnych latach podejmowane na rzecz rozwoju lokalnego w Toruniu będą inicjowane oddolnie: przez mieszkańców, przedsiębiorców, władze lokalne i organizacje pozarządowe.

Na podstawie LSR Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”, składająca się z mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i administracji samorządowej, będzie wspierać konkretne inicjatywy wzmacniające rozwój lokalny.

W Toruniu obszar ten obejmie niespełna 150 tys. mieszkańców z 17 jednostek urbanistycznych: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, Grębocin Przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki.

Celem projektu jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR (znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej bądź zawodowej). Efektem projektu jest przygotowanie LSR poprzez budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.

Lokalną Strategię Rozwoju przygotował Instytut Rozwoju i Inicjatyw Społecznych w ramach projektu: "Pomoc na wsparcie przygotowawcze realizowane przez Instytut Rozwoju i Inicjatyw Społecznych na obszarze miasta Torunia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

 

 

Profil w serwisie Facebook

Profil w serwisie Facebook

Stopka strony

© 2016 LGD - wszelkie prawa zastrzeżone

projekt Chillimedia; programowanie Studio Projektowe codeX

do góry