Logotypy

Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia

Treść interaktywna

  • -

Dostępność witryny

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Zapytanie ofertowe 2/2024

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na stanowisko: Psycholog w projekcie „Bez wspomagaczy!-edycja 2” realizowanym środków Gminy Miasta Toruń, zadanie własne w ramach wydatków bieżących, Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, §2360, Nazwa zadania w budżecie: Profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia"

ul. Grunwaldzka 38, 87-100 Toruń

tel: 794 687 100

e-mail: biuro@dlatorunia.pl

  1. Data ogłoszenia: 05.04.2024
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Wybór 2 psychologów świadczących usługi w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w okresie od 15 kwietnia do 31 grudnia 2024 dla 12 klas (młodzież szkolna ostatnie klasy SP i pierwsza średnie).Wykonawca w ramach usługi zapewnia:

- zajęcia 12 bloków zajęć x 3 godziny w okresie 15.04.2024 - 31.12.2024 r.,

- zajęcia psychoedukacyjne (asertywność), profilaktyka uzależnień

Warunek konieczny do przyjęcia oferty:

- wykształcenie wyższe magisterskie z tytułem psychologa

Dodatkowe:

- doświadczenie w pracy z młodzieżą w ramach profilaktyki uzależnień

- doświadczenie w prowadzeniu grup.

Zamówienie realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego we wskazanych przez Zamawiającego terminach.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 12.04.2024 roku do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać drogą mailową, pocztą elektroniczną – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: biuro@dlatorunia.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia", ul. Grunwaldzka 38, 87-100 Toruń.

Zapytanie ofertowe 1/2024

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na stanowisko: Psycholog w projekcie „Klub zdrowego seniora!” realizowanym środków Gminy Miasta Toruń,

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia"

ul. Grunwaldzka 38, 87-100 Toruń

tel: 794 687 100

e-mail: biuro@dlatorunia.pl

  1. Data ogłoszenia: 21.03.2024
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Wybór psychologa świadczących usługi w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w okresie od 02 kwietnia do 31 grudnia 2024 dla 30 osób ( 3 grupy x 10 osób) praz poradnictwo indywidualne.

Wykonawca w ramach usługi zapewnia:

- zajęcia 6 bloków zajęć x 2,5 godziny x 3 grupy (10 osobowe) w okresie 02.04.2024 - 31.12.2024 r. ,

- zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty, gry rozwijające sprawność umysłową,

- indywidualne poradnictwo/wsparcie psychologiczne w wymiarze - 60 h.

 

Warunek konieczny do przyjęcia oferty:

- wykształcenie wyższe magisterskie z tytułem psychologa

Dodatkowe:

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych

 

Zamówienie realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego we wskazanych przez Zamawiającego terminach.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 29.03.2024 roku do godz. 12:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać drogą mailową, pocztą elektroniczną – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: biuro@dlatorunia.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia", ul. Grunwaldzka 38, 87-100 Toruń.

Profil w serwisie Facebook

Profil w serwisie Facebook

Stopka strony

© 2016 LGD - wszelkie prawa zastrzeżone

projekt Chillimedia; programowanie Studio Projektowe codeX

do góry