Logotypy

Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia

Treść interaktywna

 • -

Dostępność witryny

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Raport podsumowujący Projekty pilotażowe 1/P/2022

raport.jpg

Prezentujemy Państwu raport podsumowujący realizajcę projektów pilotażoweych realizowanych w ramach naboru 1/P/2022 wraz z analizą SWOT.

Wnioski pomogą w tworzeniu loklanje Strategii Rozowju dla Miasta Torunia na lata 2021-2027.

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu chcielibyśmy zaprosić Państwa dnia 6 czerwca br. na  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków o godz. 12:15 do siedziby LGD/Centrum Aktywności Lokalnej „Willa z pasją” ul. Grunwaldzka 38, którego celem będzie przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Miasta Torunia na lata programowania 2021-2027.

Do zaproszenia dołączamy porządek obrad oraz wzór uchwały. Prace nad Lokalną Strategia Rozwoju nadal trwają, do 2.06 zbieramy ostatnie uwagi konsultacyjne. Dlatego tez obecnie załączamy wyciąg najważniejszych ustaleń, a dokument zostanie przesłany najpóźniej 3.06.2023.

 Do Zaproszenia dołączmy upoważnienia. Prosimy o potwierdzenie przybycia do dn. 5.06.2023.

Zaproszenie

Plakat_spotkanie30.05.jpg

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu.

Załączam prezentację oraz formularz konsultacyjny, a także wyciąg dot. Innowacyjności. 

Na Państwa uwagi czekamy do 02.06.2023.

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” serdecznie zaprasza mieszkańców i przedstawicieli instytucji działających na obszarze Miasta Torunia do udziału w spotkaniu konsultacyjnym podsumowującym prace nad Lokalną Strategią Rozwoju dla Miasta Torunia na lata 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30.05.2023 r. o godz. 17:00 w Centrum Dialogu, przy Pl. Bł. Frelichowskiego 1 w Toruniu.

Na spotkaniu przedstawimy najważniejsze elementy Strategii: diagnozę problemów społecznych i wyodrębnione grupy docelowe, opracowane cele i wskaźniki, a także plan działania, plan finansowy i plan komunikacji z mieszkańcami.

Wszystkich, którzy nie będą mogli przyjść na spotkanie, a będą chcieli wziąć udział w konsultacjach, informujemy, że w dniu 30.05.2023 r. na stronie dlatorunia.pl zostaną zamieszczone odpowiednie elementy Strategii i formularze do konsultacji - prosimy o nadsyłanie uwag do dnia 1.06.2023 r.

Dodatkowo druga część spotkania zostanie poświęcona nowemu naborowi Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia" na projekty pilotażowe w ramach LSR (ogłoszenie naboru planowane jest na 29.05.2023 r.). Nieobecne osoby zainteresowane naborem zapraszamy serdecznie do udziału w pozostałych spotkaniach dot. projektów pilotażowych: odbędą się w dniu 1.06 oraz 13.06 (zgłoszenie na spotkanie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTDIAboWT9D-fRua1r60M9_iaZhbze-cG2oLmQVNGAqE-ksw/viewform ).

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 20.04.2023

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu chcielibyśmy zaprosić Państwa dnia 20 kwietnia br. na  Walne Zebranie Członków o godz. 17:00 do Centrum Dialogu im. Jana Pawła II ul. plac Frelichowskiego 1 (aula), którego celem będzie aktualizacja Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”. 

Zgodnie z ogłoszeniem Konkursu na nabór Lokalnych Strategii Rozwoju, a co za tym idzie dostosowaniem Statutu Stowarzyszenia do wymogu 3 sektorów, zamiast obecnie wskazanych 4 sektorów, przedstawiamy Państwu projekt Statutu z zaproponowanymi zmianami. W przypadku wątpliwości lub chęci zaproponowania innych rozwiązań prosimy o kontakt z biurem.

Z uwagi na rangę niniejszego Walnego Zebrania, bardzo prosimy o obecność. Pracownicy Biura będą się z Państwem kontaktować w celu potwierdzenia przybycia.

Załączamy porządek obrad.

Ruszają prace na nową Lokalną Strategią Rozwoju

Projekt bez tytułu (13).png

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prac nad LSR dla Miasta Torunia na lata 2023-2027. Zachęcamy do współtworzenia nowej Strategii dla naszego miasta. 

Szczegółowe informacje w zakładce "LSR na lata 2023-2027

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 2.03.2023

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu chcielibyśmy zaprosić Państwa dnia 2 marca br. na  Walne Zebranie Członków o godz. 18:00 do Centrum Dialogu im. Jana Pawła II ul. plac Frelichowskiego 1 (aula), którego celem będzie aktualizacja Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”. 

Zgodnie z planowanym ogłoszeniem Konkursu na nabór Lokalnych Strategii Rozwoju, a także rozszerzeniem działalności Stowarzyszenia przedstawiamy Państwu projekt Statutu z zaproponowanymi zmianami. W przypadku wątpliwości lub chęci zaproponowania innych rozwiązań prosimy o kontakt z biurem.

Z uwagi na rangę niniejszego Walnego Zebrania, bardzo prosimy o obecność. Pracownicy Biura będą się z Państwem kontaktować w celu potwierdzenia przybycia.

Poniżej załączmy dokumenty.

Projekt zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy projekt zmian w statucie naszego Stowarzyszenia oraz aktualny statut do porównania. Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać, wysyłając wypełniony Formularz zmian na adres: biuro@dlatorunia.pl.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym odbędzie się głosowanie nad nowym projektem statutu odbędzie się w II połowie lutego br. Dokładny termin i miejsce zebrania zostaną wkrótce ogłoszone.

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się  29 września 2022r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej „Willa z pasją” ul. Grunwaldzka 38 w Toruniu.

Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków rozpocznie się o godzinie 9.45. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 10:15 tego samego dnia.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

Zaplanowane Zebranie dotyczy przyjęcia dokumentów umożliwiających ogłoszenie naboru na projekty pilotażowe.

Niniejszym zwracamy się z prośbą o:

 1. potwierdzanie obecności wysyłając taką informację na adres biuro@dlatorunia.pl lub telefonicznie (nr telefonu: 794 687 100) do dnia 27 września 2022r. ,
 2. Przypominamy, że na stronie internetowej www.dlatorunia.pl mogą Państwo zapoznać się z dokumentami, nad którymi będziemy procedować w trakcie zebrania.

 

Jeśli w spotkaniu uczestniczyć będzie osoba inna niż zgłoszona do reprezentacji na deklaracji członkowskiej to prosimy o dostarczenie na Walne Zebranie Członków wypełnionego upoważnienia do reprezentowania Organizacji / Instytucji na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków (druk upoważnienia w załączeniu), podpisanego zgodnie ze sposobem reprezentacji danej instytucji. Upoważnienie stanowi podstawę do wydania mandatu.

Przypominamy, iż mandaty do głosowania będą wydane osobie upoważnionej/ reprezentującej organizację zgodnie z prawem oraz, że jedna osoba otrzyma tylko jeden mandat do głosowania.  

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem LGD.

Zapraszamy,

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Dla Miasta Torunia"

Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" zaprasza na spotkania konsultacyjne

Plakat_a2_Lgd_12092022_bez QR.jpg

Od 1 lipca 2022 r. realizujemy projekt nr RPKP.11.01.00-04-0001/22, który jest współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020 (umowa nr UM_WR.433.1.035.2022 o dofinansowanie Projektu „Innowacje społeczne dla obszaru Miasta Torunia” z dnia 12.05.2022 r.)

W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dla mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności pod kątem realizacji projektów pilotażowych w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2017.

Podczas spotkań i rozmów chcielibyśmy:

- rozpoznać potrzeby mieszkańców

- omówić możliwości wykorzystania lokalnego potencjału

- zaplanować innowacyjne pomysły na małe projekty aktywizujące społeczność

- porozmawiać o dotychczasowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Dla Miasta Torunia

Na spotkania zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy aktywnych działaczy lokalnych oraz wszystkie osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności.

 

Terminy spotkań:

Spotkania otwarte (nie ma konieczności wcześniejszego potwierdzania uczestnictwa):

16.09., godz. 10:00 – Kamienica Inicjatyw, Kopernika 22

26.09., godz. 16:00 – Toruński Inkubator Przedsiębiorczości, Łokietka 5

29.09., godz. 16:00 – SP nr 14, Hallera 79

10.10., godz. 10:00 – Parafia św. Andrzeja, Grasera 5

13.10., godz. 16:00 – Zespół Szkół nr 8, Łyskowskiego 38

Spotkania z ograniczoną liczbą miejsc (prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa pod nr 794 687 100):

20.09., godz. 10:00 – Willa z Pasją, Grunwaldzka 38

22.09., godz. 10:00 – Willa z Pasją, Grunwaldzka 38

3.10., godz. 10:00 – Centrum Dialogu, plac Frelichowskiego 1

4.10., godz. 16:00 – Willa z Pasją, Grunwaldzka 38 - termin odwołany, nowy zostanie podany wkrótce

 

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 30 czerwca 2022r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej „Willa z pasją” ul. Grunwaldzka 38 w Toruniu.

Rejestracja uczestników Walnego Zebrania Członków rozpocznie się o godzinie 16.45. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 17:15 tego samego dnia.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

Zaplanowane Zebranie ma charakter sprawozdawczy, a także związany jest przedstawieniem obecnego stanu realizacji LSR.  Niniejszym zwracamy się z prośbą o:

 1. potwierdzanie obecności wysyłając taką informację na adres biuro@dlatorunia.pl lub telefonicznie (nr telefonu: 794 687 100) do dnia 28 czerwca 2022r. ,
 2. Przypominamy, że na stronie internetowej www.dlatorunia.pl  mogą Państwo zapoznać się z dokumentami, nad którymi będziemy procedować w trakcie zebrania.

 

Jeśli w spotkaniu uczestniczyć będzie osoba inna niż zgłoszona do reprezentacji na deklaracji członkowskiej to prosimy o dostarczenie na Walne Zebranie Członków wypełnionego upoważnienia do reprezentowania Organizacji / Instytucji na Walnym Zebraniu Członków (druk upoważnienia w załączeniu), podpisanego zgodnie ze sposobem reprezentacji danej instytucji. Upoważnienie stanowi podstawę do wydania mandatu.

Przypominamy, iż mandaty do głosowania będą wydane osobie upoważnionej/ reprezentującej organizację zgodnie z prawem oraz, że jedna osoba otrzyma tylko jeden mandat do głosowania.  

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem LGD.

Wesołych Świąt

Niech te święta przepełnią Wasze serca...

Ciepłych i udanych
Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności
i radości w życiu zawodowym
i prywatnym

Życzy Zarząd i Pracownicy

Lokalnej Grupy Działania

"Dla Miasta Torunia"

Posiedzenie Rady Programowej I/2022

Posiedzenie Rady Programowej I/2022

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Dla Miasta Torunia" - I/2022

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” zawiadamia o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

 

Posiedzenie Rady Programowej LGD „Dla Miasta Torunia” odbędzie się 29 marca 2022r. (wtorek) w biurze Stowarzyszenia w Toruniu przy ulicy Grunwaldzka 38 od godziny 16:30. 

 

Lisa rankingowa wraz z protokołem z posiedzenia Rady zostanie udostępniona na stronie internetowej.

 

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer naboru LGD: nr 1/G/2022.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
 6. Przedstawienie oraz omówienie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD.
 7. Ocena wniosków pod względem:
  1. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P
  2. zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Spotkania informacyjne dla wnioskodawców

Szkolenie dla wnioskodawców (1).png
W związku z Ogłoszeniem o naborze 1/G/2022 z dn. 12.01.2022 zapraszamy zainteresowane podmioty na spotkania informacyjne: - 14 stycznia 2022 godz. 13:00 - 18 stycznia 2022 godz. 11:00 w siedzibie...

Szczęśliwego Nowego Roku

Szczęśliwego Nowego Roku.png

Serdeczne życenia zdrowia, pomyślności i realizacji postawionych celów życzą 

Zarząd i pracownicy LGD Dla Miasta Torunia

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 7.12.2021r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Biura Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” ul. Grunwaldzka 38, 87-100 Toruń.

W związku z ograniczeniem liczby osób w pomieszczeniu, konieczne jest potwierdzenie uczestnictwa osobistego w zebraniu do 6.12.2021 do godz. 15:00

 

Celem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” oraz Procedury WYBORU I OCENY PROJEKTÓW (…) P1.

 

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9:45.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 10:15 tego samego dnia.

 

Porządek obrad:

1.   Przywitanie i otwarcie Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania, sprawdzenie quorum.

2.   Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej.

3.   Przedstawienie porządku obrad.

4.   Przyjęcie porządku obrad niniejszego zebrania.

5.   Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6.   Przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”.

7.   Przedstawienie zmian w Procedurze WYBORU I OCENY PROJEKTÓW (…) P1.

8.   Przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem zaktualizowanej Procedury WYBORU I OCENY PROJEKTÓW (…) P1.

9    Zakończenie Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania.

 

 

Jeśli w spotkaniu uczestniczyć będzie osoba inna niż zgłoszona do reprezentacji na deklaracji członkowskiej to prosimy o dostarczenie na Walne Zebranie wypełnionego upoważnienia do reprezentowania Organizacji / Instytucji na Walnym Zebraniu (druk upoważnienia w załączeniu, podpisanego zgodnie z reprezentacją danej instytucji).

LSR-konsultacje 2021

Niebieskie Czarne Komiks Urodziny...

 

Dzień dobry

poddajemy do konsultacji Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia. 

Aktualizacja dotyczy przesunięcia oszczędności, które pojawiły sie w ramach konkursów oraz realizacji grantów i zostaną wykorzystane w ostatnim naborze w ramach przedsięwzięcia "Wsparcie podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne, w tym szkolenia, doradztwo, staże i wsparcie inicjatyw partnerskich promujących aktywizację społeczno - zawodową"

Czas nadsyłania uwag - 06.12.2021 na adres mailowy biuro@dlatorunia.pl

Posiedzenie Rady Programowej II/2021

Posiedzenie Rady Programowej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Dla Miasta Torunia" - II/2021

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” zawiadamia o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

 

Posiedzenie Rady Programowej LGD „Dla Miasta Torunia” odbędzie się 16 marca 2021r. (wtorek) w biurze Stowarzyszenia w Toruniu przy ulicy Grunwaldzka 38 od godziny 16:30. 

 

Lisa rankingowa wraz z protokołem z posiedzenia Rady zostanie udostępniona na stronie internetowej.

 

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer naboru LGD: nr 2/G/2020.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
 6. Przedstawienie oraz omówienie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD.
 7. Ocena wniosków pod względem:
  1. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P
  2. zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Zaproszenie na Seminarium

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie  i Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia
zapraszają 

na  Seminarium informacyjne:

obraz.png

Kwalifikacje według Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

 

które odbędzie się 13 lipca 2021r.  w Toruniu

 

Podczas seminarium:

 

ü  przybliżymy Państwu źródła prawne  definiujące i klasyfikujące kwalifikacje i zawody

 

ü  przekażemy informacje nt rozwiązań w obszarze kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 

                                                            (Szczegółowy program seminarium w załączniku)                                                                          

 

Zgłoszenie na seminarium poprzez rejestrację: LINK REJESTRACYJNY

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują zwrot kosztów dojazdu. 
Informacja o miejscu seminarium zostanie przekazana zarejestrowanym Uczestnikom.
 
Ze względu na pandemię COVID-19 termin seminarium może ulec zmianie.

 

Kontakt ws. szczegółowych informacji:

IBE: Marzanna Bogacka - tel.573 444 579, m.bogacka@ibe.edu.pl      
 

 

pobrane.png    

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 23.09.2021

ZAPROSZENIE GRAFIKA.png


Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 23 września 2021 o godz. 17.00 w sali Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Grunwaldzka 38 w Toruniu.

 

Rejestracja uczestników Walnego Zebrania Członków rozpocznie się o godzinie 16.30. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 17.15 tego samego dnia.

 

Szczegółowy porządek obrad znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

 

Zaplanowane Zebranie jest nas bardzo ważne z uwagi na konieczność aktualizacji dwóch dokumentów, które umożliwią uruchomienie naborów.

 

W imieniu swoim i Zarządu Stowarzyszenia zwracamy się z prośbą o  potwierdzanie obecności wysyłając taką informację na adres biuro@dlatorunia.pl lub telefonicznie (nr telefonu: 794 687 100) do dnia 22 września 2021r.

 

Jeśli w spotkaniu uczestniczyć będzie osoba inna niż zgłoszona do reprezentacji na deklaracji członkowskiej to prosimy o dostarczenie na Walne Zebranie Członków wypełnionego upoważnienia do reprezentowania Organizacji / Instytucji na Walnym Zebraniu Członków (druk upoważnienia w załączeniu), podpisanego zgodnie ze sposobem reprezentacji danej instytucji. Upoważnienie stanowi podstawę do wydania mandatu.

Przypominamy, iż mandaty do głosowania będą wydane osobie upoważnionej/ reprezentującej organizację zgodnie z prawem oraz, że jedna osoba otrzyma tylko jeden mandat do głosowania.  

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem LGD.

 

 

 

 

Data publikacji 08.09.2021

Zapraszamy na szkolenia

Czarny i Biały Nowoczesna Kanapka...

Serdecznie zapraszamy na szkolenia i wymianę doświadczeń dla naszych obecnych i przyszłych Grantobiorców.

Proponujemy:

*17.06 godz. 17:00 lub 18:00 Spotkanie z ekspertem rynku pracy - konsultacje indywidualne "Jak pozyskać i utrzymać pracownika po pandemii"

* 21.06 godz. 11:00 "Przedsiębiorca w kryzysie psychologicznym" - spotkanie poprowadzi adwokat Mariusz Trela prowadzący URNICZ Kancelarię Adw. w Toruniu

* 28.06 godz. 11:00 "Realizacja grantów - wymiana doświadczeń" - spotkanie poprowadzi Monika Bartlińska, dyrektor Biura LGD. Zapraszamy "nowych" i "starych" Grantobiorców, spotkanie ma służyć zdobyciu informacji, kreowaniu rozwiązań i zbieraniu pomysłów na nową perspektywę funduszy unijnych.

Wszystkie spotkania w siedzibie Biura LGD ul. Grunwaldzka 38

Zapisy w formularzu:

https://forms.gle/LGQnAS7uxC5NAVsj9 

Wesoły Świąt Wielkanocnych

zdrowych i wesołych świąt.jpg

Zdrowia, radości, uśmiechu i smacznego jajka ;)

Posiedzenie Rady Programowej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Dla Miasta Torunia" - I/2021

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” zawiadamia o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

 

Posiedzenie Rady Programowej LGD „Dla Miasta Torunia” odbędzie się 2 marca 2021r. (wtorek) w biurze Stowarzyszenia w Toruniu przy ulicy Grunwaldzka 38 od godziny 16:30. 

 

Lisa rankingowa wraz z protokołem z posiedzenia Rady zostanie udostępniona na stronie internetowej 3 marca 2021r. r.

 

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer naboru LGD: nr 1/K/2020.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
 6. Przedstawienie oraz omówienie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD.
 7. Ocena wniosków pod względem:
  1. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P
  2. zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

Data publikacji: 25.03.2021

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

no signal.png

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne 5 stycznia o godz. 13:00 w formule online.

Poniżej dane do spotkania:

 

Lokalna Grupa Działania is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Spotkanie LGD Dla Miasta Torunia
Time: Jan 5, 2021 01:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92149878454?pwd=a0g2U21lZVo4ZStBdmtveEYwcTVwZz09

Meeting ID: 921 4987 8454
Passcode: LGDtorun

 

Zapraszamy!

Godziny pracy biura w okresie świątecznym

Niebieskie Boże Narodzenie Dom Otwarty...

Dzień dobry

W okresie świątecznym pracujemy:

24.12 - nieczynne

28.12 - 9:00 - 15:00

29.12 - 9:00 - 15:00

30.12 - 9:00 - 15:00

31.12 - nieczynne

4.01 - 9:00 - 15:00

5.01 - 9:00 - 15:00

6.01 - nieczynne

 

 

PROSIMY O OGRANICZENIE KONTAKTU OSOBISTEGO

W RAZIE POTRZEBY PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE UMÓWIENIE SIĘ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO.

Wesołych Świąt

To magiczny czas dla wszystkich.jpg

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia

Zarząd i pracownicy LGD "Dla Miasta Torunia"

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Ciemny Szary Chleb Zdjęcie Jedzenia...

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Dla Miasta Torunia" - II/2020

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” zawiadamia o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

 

Posiedzenie Rady Programowej LGD „Dla Miasta Torunia” odbędzie się 15 grudnia 2020 r. (wtorek) w biurze Stowarzyszenia w Toruniu przy ulicy Grunwaldzka 38 od godziny 16:00. 

 

Lisa rankingowa wraz z protokołem z posiedzenia Rady zostanie udostępniona na stronie internetowej 21 grudnia 2020 r.

 

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer naboru LGD: nr 1/G/2020.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
 6. Przedstawienie oraz omówienie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD.
 7. Ocena wniosków pod względem:
  1. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Nabór 1/K/2020, Numer naboru: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-401/20

Niebieski i Biały Dynamiczna...

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w ramach naboru 1/K/2020

Numer naboru LGD: 1/K/2020
Numer naboru: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-401/20

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano projekty dotyczące:
Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
z wykorzystaniem
 m.in.:
TYP a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
CEL OGÓLNY LSR: 2.0 – Wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 2.1 – Zwiększenie efektywności realizacji działań w zakresie organizowania
społeczności lokalnej oraz wzmocnienie potencjału animatorów i liderów w zakresie animacji społecznej
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.1 – Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej. (Typ 2a, 2b i 2c
SZOOP RPO WK-P)

 

Szczegóły dot. naboru znajdują się w zakładce Konkursy

 

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Toruń, dnia 05. listopada 2020r.

 

Zaproszenie

 

            Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 12.11.2020r o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Biura Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” ul. Grunwaldzka 38, 87-100 Toruń oraz w czasie rzeczywistym na platformie ZOOM. Dodatkowo swój głos można oddać również poprzez maila, odpowiadając na niniejsze zaproszenie (szczegóły w załączniku)

W związku z ograniczeniem liczby osób w pomieszczeniu, konieczne jest potwierdzenie uczestnictwa osobistego w zebraniu do 10.11.2020 do godz. 15:00

 

 Celem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”:

 

Rejestracja uczestników osobistych oraz na platformie Zoom rozpocznie się o godzinie 14:00

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 14:15 tego samego dnia.

Porządek obrad:

1.   Przywitanie i otwarcie Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania, sprawdzenie quorum.

2.   Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej.

3.   Przedstawienie porządku obrad.

4.   Przyjęcie porządku obrad i wniosków dotyczących przebiegu niniejszego zebrania.

5.   Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6.   Przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”:

7.   Zakończenie Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania.

 

Podstawa prawna:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się powołując się na art. Art. 10 ust 1b Prawa o stowarzyszeniach „Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.”

Głosowanie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – z wykorzystaniem korespondencji mailowej na adres biuro@dlatorunia.pl oraz w czasie rzeczywistym poprzez platformę ZOOM. Instrukcja korzystania z platformy znajduje się w załączniku do niniejszego zebrania.

 

Głos oddany przez członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”, liczony będzie poprzez:

1) udział osobisty w siedzibie Stowarzyszenia ul. Grunwaldzka 38 w czasie trwania Zebrania

2) odpowiedź na maila na adres biuro@dlatorunia.pl do 12.11. do godz. 14:00. Maile wysłane w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę. W treści maila  proszę o wpisanie „Głosuję za” lub „Głosują przeciw” lub „wstrzymuję się” oraz podpisać się zgodnie z reprezentacją.

3)  udział w zebraniu na platformie ZOOM i wpis  na Czacie „Głosuję za/Głosuje przeciw/ Wstrzymuję się” w czasie rzeczywistym zebrania. Zebranie będzie rejestrowane.

Jeśli w spotkaniu uczestniczyć będzie osoba inna niż zgłoszona do reprezentacji na deklaracji członkowskiej to prosimy o dostarczenie na Walne Zebranie wypełnionego upoważnienia do reprezentowania Organizacji / Instytucji na Walnym Zebraniu (druk upoważnienia w załączeniu, podpisanego zgodnie z reprezentacją danej instytucji). Upoważnienie w formie skanu, prosimy wysłać najpóźniej do 12.11.2020 do godz. 12:00, a w przypadku głosowania mailowego, upoważnienie należy przesłać wcześniej.

 

W razie pytań, proszę o kontakt z biurem pod numerem tel 794-687-100 lub mailowo biuro@dlatorunia.pl

Z wyrazami szacunku  Zarząd LGD "Dla Miasta Torunia"

LSR-konsultacje

Dzień dobry

poddajemy do konsultacji Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia. 

Aktualizacja dotyczy przesunięcia oszczędności, które pojawiły sie w ramach konkursu 1/K/2019 na przedsięwzięcie "Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej"

Czas nadsyłania uwag - 02.11.2020 na adres mailowy biuro@dlatorunia.pl

 

Listy zamknięte

Kawa Post na Facebooku.jpg

Informujemy, że listy na spotkania i szkolenia są zamknięte. Dziękujemy za zainteresowanie i do zobaczenia.

 

 

 

Spotkania | Szkolenia

Twój Styl Życia.jpg

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy do udziału w spotkaniach i szkoleniach dla potencjalnych wnioskodawców grantów udzielanych przez LGD.

Z uwagi na obecną sytuację obowiązuje limit miejsc i konieczność zapisów pod numerem te: 794-687-100 lub poprzez formularz zgłoszeniowy

 

Uwaga termin spotkania informacyjnego to 28.09 godz. 10:00, w treści newsletter pojawił się błąd, za utrudnienia przepraszamy

Ogłoszenie o naborze 1/G/2020

zapraszamy.jpg

Szanowni Państwo, informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Numer naboru LGD: 1/G/2020

 

Termin składania wniosków: 09.10 - 23.10.2020

 

Wszystkie szczegóły w zakładce KONKURSY.

 

Zapraszamy

Aktualizacja LSR - konsultacje

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją działań zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” Zespół ds. aktualizacji LSR, powołany zgodnie z procedurą aktualizacji LSR,  proponuje zmiany wskazane w poniższym piśmie. 

 

Czas składania uwag upływa 7 sierpnia 2020r.

Wszystkie uwagi prosimy kierować na "Formularzu konsultacyjnym" na adres biuro@dlatorunia.pl 

Spotkanie networkingowe 21.09.2020

Zapraszamy na spotkanie...

Serdecznie zapraszamy

wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale także innych podmiotów, które maja lub planują angażowanie wolontariuszy.

Wymienimy się doświadczeniami, porozmawiamy o zasadach, prawach o obowiązkach wolontariusza, ale także organizatora.

 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną obowiązują zapisy:

Formularz zgłoszeniowy

Limit miejsc ograniczony!

Dzień otwarty Centrum Aktywności Lokalnej

Skye Bloom.png

Centrum Aktywności Lokalnej to miejsce, gdzie torunianie mogą  rozwijać pasje i zainteresowania, realizować swoje pomysły i  wspólnie spędzić czas z sąsiadami. 

Chcemy przybliżyć mieszkańcom samo miejsce, dlatego też zapraszamy wszystkich na DZIEŃ OTWARTY 27 czerwca 2020 r. (sobota) w godzinach od 11:00 do 16:00, podczas którego będziemy mieli okazję poznać się bliżej. Mieszkańcy będą mogli wspólnie spędzić ten dzień w miłej sąsiedzkiej atmosferze, zapoznać się z propozycjami już przygotowanymi przez LGD, ale również wskazać swoje.

W godzinach 11:00-13:00 mali mieszkańcy nie będą się nudzić - zapewniamy atrakcje na świeżym powietrzu, natomiast w godzinach 14:00-16:00 postaramy się rozegrać mini turniej Piłkarzyków. 


WAŻNE! Z uwagi na zagrożenie epidemiczne  należy zgłosić swój udział w wydarzeniu.

Formularz zgłoszeniowy

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną zwiedzanie obiektu objęte jest koniecznością zapisów na konkretną godzinę (liczba miejsc ograniczona).

 

Wyniki Posiedzenia dotyczące Naboru 4/G/2019

wyniki naboru 4_g_2019.jpg

Szanowni Państwo 

publikujemy wyniki naboru 4/G/2019. 

Szczegółowe dokumenty w tym listy projektów zgodnych z LSR oraz projektów wybranych do realizacji do pobrania poniżej.

Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPŁYWU KORONAWIRUSA NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WK-P 2014-2020

komunikat.png

Komunikat!

W kontekście obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju, przekazujemy stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 (dalej: IZ RPO) w sprawie  wpływu obecnego zagrożenia na realizację projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020.

W ramach projektów odwoływanych jest wiele wizyt krajowych oraz zagranicznych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, działań aktywizacyjnych, szkoleń, konferencji oraz podobnych form wsparcia co może  generować wydatki, których poniesienie jest nieodwracalne. Postępowanie takie dotyczy również spotkań przeniesionych na inny termin lub skracanych.

W związku z powyższym, jeśli beneficjent podejmie decyzję, że z powodu ryzyka zakażenia koronawirusem, dana forma wsparcia projektowego się nie odbędzie a poniesiono już koszty z tym związane lub będą one musiały zostać poniesione, IZ RPO stoi na stanowisku, że taka sytuacja będzie uznana za działanie siły wyższej. Podjęte zobowiązania finansowe beneficjenci mogą wówczas pokryć ze środków projektu realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Istotne jest jednak, aby Beneficjenci podejmowali działania w celu zminimalizowania kosztów powstałych w związku z brakiem realizacji danych form wsparcia, w tym np. odwoływanymi spotkaniami oraz podejmowali działania, które umożliwią odzyskanie części lub całości środków od organizatorów spotkań. Ważne jest ograniczanie wyjazdów i spotkań do czasu unormowania sytuacji epidemiologicznej. Należy zauważyć, że decyzja co do udziału w  zaplanowanych w projekcie formach wsparcia, takich jak wizyty, szkolenia, konferencje, targi itp.  ostatecznie należy do uczestników projektu.

Wszystkie przypadki działań zaradczych (a także ich dalszych konsekwencji w postaci np. wniosków o wydłużanie okresu realizacji projektu) podejmowanych przez beneficjentów będą rozpatrywane przez IZ RPO indywidualnie, z uwzględnieniem ich adekwatności do konkretnej sytuacji w danym projekcie.

Jednocześnie, w związku z faktem, iż grupą szczególnie narażoną na zachorowanie na COVID-19 (chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2) są osoby starsze, beneficjenci projektów realizowanych ze środków EFS , w których uczestnikami są właśnie takie osoby
(w szczególności projektów z zakresu usług opiekuńczych), mogą rozważyć podjęcie działań minimalizujących negatywne skutki ograniczenia podstawowego wsparcia projektowego.
W przypadku m.in. dziennych domów pobytu może to być na przykład zamiana stacjonarnych form opieki na opiekę świadczoną w domu uczestnika. Koszty związane z dostosowaniem form opieki do aktualnych wymagań uczestników, związanych z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną będą mogły być co do zasady uznane za kwalifikowalne.

W konsekwencji, dopuszcza się akceptowanie przez IZ RPO kosztów związanych z niezrealizowanymi ze wskazanych powodów, działaniami projektowymi pod warunkiem:

 1. zaciągnięcia przez beneficjenta zobowiązań na ten cel przed 13.03.2020r.,
 2. udokumentowania braku możliwości odzyskania poniesionych na ten cel środków (odzyskanie kosztów rezerwacji lub zaliczek od dostawców i usługodawców zakończyło się niepowodzeniem)
  oraz
 3. przekazania uzasadnienia powodów odwołania planowanej formy wsparcia (np. ograniczenie możliwości wjazdu do danego kraju w związku z zagrożeniem koronawirusem, odwołanie targów itp. przez organizatora z powodu zagrożenia koronawirusem oraz brak zgody uczestników projektu na udział np. w szkoleniu).

Wszystkie przypadki kwalifikowania wydatków na działania projektowe niezrealizowane w związku z zagrożeniem epidemiologicznym będą rozpatrywane przez IZ RPO indywidualnie.

W przypadku powstawania opóźnień w realizacji projektów współfinansowanych z EFRR związanych np. z odwoływaniem targów i wystaw, problemami z wykonawcami poprzez ich zejście z placu budowy, brakiem dostaw towarów z rynków zagranicznych (w związku z sytuacją wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2), które będą skutkować koniecznością wydłużenia okresu realizacji projektu, a także w innych jednostkowych sytuacjach  IZ RPO będzie indywidualnie rozpatrywać każdy przypadek z uwzględnieniem ich adekwatności do konkretnej sytuacji w danym projekcie.

Jeżeli chodzi o aktualnie trwające nabory to IZ RPO analizuje je pod kątem zasadności i potrzeby wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

W celu wyjaśnienia wszelkich powstających wątpliwości IZ RPO wystąpi z pismem do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Instytucji Koordynującej wdrażanie funduszy europejskich.

Informacja o funkcjonowaniu biura

uwaga.png

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYM STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

 W DNIACH 16-30.MARCA BIURO BĘDZIE CZYNNE W TRYBIE PRACY ZDALNEJ.

NADAL JEST MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU OSOBISTEGO,

TYLKO W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO UMÓWIENIA SIĘ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO.

 

e-mail: biuro@dlatorunia.pl

telefon: 794 687 100

Konkurs na nazwę i logo CAL

Lokalna Grupa Działania _Dla Miasta...

Witajcie

jest nam niezmiernie miło powiedzieć, że od 01.03.2020 jesteśmy realizatorem zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Centrum Aktywności Lokalnej.

W związku z planowaną przeprowadzką już teraz proponujemy konkurs na nazwę i logo CAL, którego siedzibą będzie piękna willa przy ul. Grunwaldzkiej 38 w Toruniu.

Bardzo chcielibyśmy włączyć mieszkańców do tworzenia razem z nami tej przestrzeni, a zaczynami od nazwania Centrum Aktywności Lokalnej.

Macie pomysł? Zapraszamy! Stwórz projekt graficzny w formacie .jpg lub .pdf i prześlij go do nas!

Najfajniejszy wybiorą przyszli odbiorcy poprzez głosowanie na Facebook'u.

Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie.

Na zgłoszenia czekamy do 23 marca na adres cal@dlatorunia.pl

Dokumenty, prezentacje, podpowiedzi

Podpowiedzi.png

W związku z prośbami od naszych wnioskodawców publikujemy dokumenty, które mogą wspomóc przy pisaniu wniosków w ramach ogłoszonych naborów. 

Profil w serwisie Facebook

Profil w serwisie Facebook

Stopka strony

© 2016 LGD - wszelkie prawa zastrzeżone

projekt Chillimedia; programowanie Studio Projektowe codeX

do góry