Logotypy

Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia

Treść interaktywna

 • -

Dostępność witryny

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Posiedzenie Rady Programowej

Dodaj nagłówek.png

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Dla Miasta Torunia" - I/2019

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” zawiadamia o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

 

Posiedzenie Rady Programowej LGD „Dla Miasta Torunia” odbędzie się 4 grudnia 2019 r. (środa) w biurze Stowarzyszenia w Toruniu przy ulicy Warszawskiej 8/8 od godziny 16:00. 

Lisa rankingowa wraz z protokołem z posiedzenia Rady zostanie udostępniona na stronie internetowej 11 grudnia 2018 r.

 

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer naboru LGD: 2/G/2019 oraz 3/G/2019

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
 6. Przedstawienie oraz omówienie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD.
 7. Ocena wniosków pod względem:
  1. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P
  2. zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” zaprasza Państwa w dniu 9 grudnia br. na  Walne Zebranie Członków o godz. 17:00 do CKK Jordanki przy alei Solidarności 1-3 (sala konferencyjna),  którego celem będzie Wybór członków organów Stowarzyszenia

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia kadencja Zarządu, Rady Programowej oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, dlatego tez zgodnie z wyborem 7 grudnia 2015r. upływa ona z końcem obecnego roku.

Z uwagi na skomplikowaną procedurę głosowania i weryfikacji sektorów, osoby zainteresowanie kandydowaniem do poszczególnych organów proszone są o wysłanie swojej kandydatury ze wskazaniem wybranego organu, z krótkim życiorysem na adres dyrektor@dlatorunia.pl do dnia 30.11.2019 r. Wszystkie zgłoszone osoby będą miały możliwość zaprezentowania swoich kandydatur w czasie trwania Zebrania.

Załączamy porządek obrad.

 

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia

LGD "Dla Miasta Torunia"

Rozpoczynamy cykl spotkań "Poznajmy się"

Black and White Photography Simple...

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób potrzebujących na spotkanie sieciujące "Poznajmy się" w piątek 15.11.2019 godz. 12:00.
Zapisy https://forms.gle/KvfoAzanRMiGcNYu7

Na spotkaniu będziemy wymieniać się doświadczeniami, porozmawiamy o potrzebach osób wykluczonych, przedstawimy możliwości dofinansowania.
Zapraszamy!

Spotkanie informacyjne do nabory 1/K/2019

Black and White Photography Simple...

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone Konkursowi na aktywizację społeczno-zawodową 1/K/2019.

W czasie spotkania zaprezentowane będą główne założenia konkursu w tym grupa docelowa, działania, rezultaty.

Termin spotkania 14.11.2019, godz. 12:00

Biuro LGD ul. Warszawska 8/8

 

Zapisy: https://forms.gle/8bnXPPPnc6PUPAW7A 

12.11.2019 - biuro czynne w godz. 9:00-13:00

Szanowni Państwo

z uwagi na awarię ogrzewania w dniu 12.11.2019 Biuro będzie czynne w godz. 9:00-13:00

Za utrudnienia przepraszamy!

Dokumenty, prezentacje, podpowiedzi

Podpowiedzi.png

W związku z prośbami od naszych wnioskodawców publikujemy dokumenty, które mogą wspomóc przy pisaniu wniosków w ramach ogłoszonych naborów. 

Rekrutacja na szkolenia zakończona

zapisy zakończone.png

Dziękujemy osobom, które zgłosiły się na szkolenia organizowane przez Biuro LGD.

Wszyscy, który zakwalifikowali się otrzymają potwierdzenia.

Zachęcamy do udziału w kolejnych szkoleniach.

 

Nabór 2/G/2019 - Kluby młodzieżowe

kluby młodzieżowe (2).png

Serdecznie zapraszamy zainteresowane podmioty do udziału w naborze 2/G/2019 na realizację projektów dla młodzieży w formie klubów młodzieżowych. Wszystkie szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w zakładce Konkursy

Spotkania Informacyjne

Szkolenie dla potencjalnych...

W związku z uruchomieniem Naborów zapraszamy an Spotkanie Informacyjne, w czasie których będzie można poznać:

 • Sposób i termin składania wniosków
 • do kogo mogą być skierowane projekty
 • termin realizacji projektów
 • możliwe koszty i stawki maksymalne
 • typy działań jakie można realizować w ramach projektów.

Spotkania odbędą się w Biurze LGD ul Warszawska 8/8.

Zapisy poprzez formularz 

Zapraszamy!

Szkolenia dla potencjalnych grantobiorców

truvari solutions.jpg

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziały w naszych szkoleniach organizowanych dla wnioskodawców w ranach ogłoszonych naborów. 

09.10.2019 9:00-12:00 Szkolenie Obsługa generatora

16.10.2019 8:00-16:00 Szkolenie Zasady równości szans kobiet i mężczyzn

18.10.2019 9:00-12:00 Szkolenie Obsługa generatora

22.10.2019 8:00-16:00 Szkolenie Realizacja projektu dla grantobiorców

Zapisy prowadzimy poprzez formularz: Formularz

Szkolenia będą odbywały się w Biurze LGD ul. Warszawska 8/8

Zapraszamy!

-

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy zaprosić Państwa dnia 30 sierpnia br. na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, którego celem będzie przyjęcie zaktualizowanych „Kryteriów Oceny i Wyboru Projektów Podmiotów Innych Niż Lgd/Grantów” oraz procedur: "Procedura Wyboru I Oceny Projektów Podmiotów Innych Niż LGD/Grantów W Ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia (P1)", "Procedura Wniesienia I Rozpatrzenia Protestu W Procedurze Konkursowej Dla Projektów Podmiotów Innych Niż LGD Oraz Odwołania W Projektach Objętych Grantem (P3)" oraz "Procedura Monitorowania I Kontroli Powierzonych Grantów  EFS  (P9)". Zmiany wynikają z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego w związku z nowymi interpretacjami prawnymi oraz aktualizacją Wytycznych. 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia tylko Walne Zebranie Członków posiada w kompetencji przyjmowanie nawet najmniejszych zmian w załącznikach do Lokalnej Strategii Rozwoju, którymi są kryteria i procedury. Konieczne jest zwołanie posiedzenia, aby te zmiany przyjąć i ogłosić kolejne nabory. Rekomendacje Urzędu Marszałkowskiego nie wprowadzają zmian merytorycznych, a jedynie dostosowują wskazane dokumenty do aktualnego stanu prawnego. Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków będzie wyłącznie przyjęcie kilku rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego.

Z uwagi za okres wakacyjny rozumiemy, że cześć z Państwa nie będzie mogła uczestniczyć w Zebraniu. Załączamy wzór upoważnienia, które może być wykorzystane do wyznaczenia zastępstwa.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania przy ul. Warszawskiej 8/8 o godzinie 12.00.

Zapraszamy

Rozpoczynamy Nabór 1/G/2019

Rozpoczynamy!.png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer naboru LGD: 1/G/2019

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w zakładce Konkursy

Zachęcamy do składania!

Walne Zebranie Członków 18.06.2019

Szanowni Państwo, 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 18 czerwca o godz. 17.00 (wtorek) w czytelni Centrum Sztuki Współczesnej,  Wały Gen. Sikorskiego 13 w Toruniu.

Rejestracja uczestników Walnego Zebrania Członków rozpocznie się o godzinie 16.30. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 17.15 tego samego dnia.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się w załączniku razem z omawianymi w czasie zebrania dokumentami.

Zaplanowane Zebranie jest nas bardzo ważne z uwagi na konieczność aktualizacji wielu dokumentów, które umożliwią uruchomienie kolejnych naborów projektów, stąd zależy nam na udziale w nim jak największej liczby członków. W imieniu swoim i Zarządu Stowarzyszenia zwracamy się z prośbą o:

- potwierdzanie obecności wysyłając taką informację na adres biuro@dlatorunia.pl lub telefonicznie (nr telefonu: 794 687 100) do dnia 14 czerwca 2019r.,

- zgłaszanie kandydatur na członka Rady Programowej (sektor gospodarczy) drogą mailową: biuro@dlatorunia.pl do dnia 17 czerwca 2019r. z uwagi na konieczność zweryfikowania kandydatów na Członków Rady Programowej pod kątem przynależności do sektora, co również usprawni Zebranie.

Jeśli w spotkaniu uczestniczyć będzie osoba inna niż zgłoszona do reprezentacji na deklaracji członkowskiej to prosimy o dostarczenie na Walne Zebranie Członków wypełnionego upoważnienia do reprezentowania Organizacji / Instytucji na Walnym Zebraniu Członków (druk upoważnienia w załączeniu), podpisanego zgodnie ze sposobem reprezentacji danej instytucji. Upoważnienie stanowi podstawę do wydania mandatu.

Przypominamy, iż mandaty do głosowania będą wydane osobie upoważnionej/ reprezentującej organizację zgodnie z prawem oraz, że jedna osoba otrzyma tylko jeden mandat do głosowania.  

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem LGD.

SZKOLENIE DLA GRANTOBIORCÓW: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PROJEKTACH GRANTOWYCH

grafika dane osobowe.png

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.: Ochrona danych osobowych w projektach grantowych. Szkolenie jest dedykowane w szczególności podmiotom/ organizacjom/ instytucjom, które realizują projekty grantowe. 

Termin: 1 luty 2019 r. (piątek), godz. 9:00,

Miejsce: Biuro LGD "Dla Miasta Torunia", Toruń ul. Warszawska 8/8,

Osoba prowadząca: Dominik Raś

Program:
1. Problematyka ochrony danych osobowych na gruncie przepisów prawa
2. Organ nadzorczy ochrony danych osobowych (PUODO)
3. Podstawowe pojęcia
4. Sankcje prawne i inne konsekwencje naruszenia ochrony danych
5. Organizacja ochrony danych osobowych
6. Zasady przetwarzania danych osobowych
7. Nowe obowiązki administratora danych wynikające z RODO
8. Przetwarzanie danych osobowych pracowników i współpracowników
9. Instytucja powierzenia przetwarzania danych osobowych
10. Środki techniczne i organizacyjne bezpieczeństwa danych osobowych w środowisku informatycznym


LISTA OSÓB CHĘTNYCH NA SZKOLENIE ZOSTAŁA JUŻ ZAMKNIĘTA.

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ BIURO.

Życzenia Bożonarodzeniowe 2018 r

lgd zyczenia b n 2018.png

WYNIKI naboru nr 1/G/2018

photo-1531246367433-a51680fcb90f.jpg

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniki naboru nr 1/G/2018 oraz protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia" z dn. 5 grudnia 2018 r. wznowionego dnia 12 grudnia 2018 r.

Na posiedzeniu dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 1/G/2018.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Szkolenie w LGD: RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH GRANTOWYCH- 23.11.2018 lub 30.11.2018

szkolenie v4.jpg

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu z tematyki równościowej w projektach EFS. Szczególnie polecamy szkolenie podmiotom, które w najbliższej przyszłości planują składać wnioski na projekty grantowe do LGD "Dla Miasta Torunia". Ocena wstępna zakończonego naboru wykazała, że w większości projektów w błędny sposób przedstawiono zapisy dot. równości szans kobiet i mężczyzn. Ponadto nieprawidłowe przedstawienie ww. zagadnień w części wniosków będzie skutkowało ich odrzuceniem na podstawie oceny kryterium zgodności z LSR. Za udział w szkoleniach przysługują dodatkowe punkty na etapie oceny projektów.

Szkolenie poprowadzi ekspert tematyki równościowej Maciej Smolarek.

Liczba miejsc ograniczona!

Terminy: 23.11.2018 (godz.: 9.00-17.00) lub 30.11.2018 (godz. 9.00-17.00)

Program

8:45-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-10.00 Wprowadzenie do tematyki: Zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, stopień sprawności, Gender Mainstreaming
10.00-12.30 Równość szans kobiet i mężczyzn w kontekście EFS
12.30-13.15 Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
13.15-14.00 Promocja i rekrutacja w projektach EFS w praktyce
14.00-14.30 przerwa obiadowa
14.30-17.00 Formularz wniosku o dofinansowanie w kontekście omawianych zagadnień
 

Zgłoszenia na szkolenia są przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
formularz dla osób reprezentujących instytucje
formularz dla osób fizycznych nie reprezentujących żadnej instytucji

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Dla Miasta Torunia" - I/2018

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” zawiadamia o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

 

Posiedzenie Rady Programowej LGD „Dla Miasta Torunia” odbędzie się 5 grudnia 2018 r. (środa) w biurze Stowarzyszenia w Toruniu przy ulicy Warszawskiej 8/8 od godziny 14:00. Wznowienie obrad odbędzie się 12 grudnia 2018 r.

 

Lisa rankingowa wraz z protokołem z posiedzenia Rady zostanie udostępniona na stronie internetowej 19 grudnia 2018 r.

 

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer naboru LGD: nr 1/G/2018.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
 6. Przedstawienie oraz omówienie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD.
 7. Ocena wniosków pod względem:
  1. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P
  2. zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Profil w serwisie Facebook

Profil w serwisie Facebook

Stopka strony

© 2016 LGD - wszelkie prawa zastrzeżone

projekt Chillimedia; programowanie Studio Projektowe codeX

do góry