Logotypy

Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia

Treść interaktywna

  • -

Dostępność witryny

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Aktualne dokumenty

1. Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" 

2. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 19 maja 2016 r.

    - Plan działania

    - Zakres wsparcia -budżet

    - Plan komunikacji

a) Załącznik nr 1 (LSR wraz z załącznikami) 

b) Załącznik nr 2 (Harmonogram naborów wniosków)

c) Załącznik nr 3 (Procedury wyboru i oceny)

d) Załącznik nr 4 (Regulamin organu decyzyjnego)

e) Załącznik nr 5 (Kryteria zgodności z LSR i Kryteria lokalne)

f) Załącznik nr 6 (Opis stanowisk pracy biura LGD)

g) Załącznik nr 7 (Plan szkoleń)

-) Aneks nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 31 stycznia 2019 r.

-) Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 21 sierpnia 2018 r.

-) Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 13 czerwca 2017 r.

3. Zestawienie rzeczowo-finansowe oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD

4. Umowy zawarte z Urzędem Marszałkowskim  

 a) działanie 11.1 Koszty bieżące i animacja

  -) Umowa o dofinansowanie projektu "Wsparcie na koszty bieżące i animację" 2016-2019

  -) Umowa o dofinansowanie projektu "Koszty bieżące i animacja" 2019-2023

b) Umowa o dofinansowanie Projektu grantowego „ Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia""

5. Harmonogram planu komunikacji na rok 2019

6. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD 

7. Regulaminy

a) regulamin Biura

b) Regulamin usług Biura

 

Wersje archiwalne dokumentów

1. Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia" przyjęta 26.02.2016r.

Załączniki: 

- Harmonogramy naborów

a) Harmonogram naborów aktualizacja 2017

 b) Harmonogram naborów aktualizacja 2018 

 c) Harmonogram naborów aktualizacja 2019

- Regulamin Rady Programowej

- Kryteria zgodności z LSR i Kryteria lokalne

- Opis stanowisk pracy biura LGD

- Plan  szkoleń członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD

 a) Plan szkoleń 2016

 b) Plan szkoleń 2018

- Procedury wyboru i oceny grantobiorców

a) 

i) Załącznik nr 9 (Kryteria wyboru grantobiorców)

Profil w serwisie Facebook

Profil w serwisie Facebook

Stopka strony

© 2016 LGD - wszelkie prawa zastrzeżone

projekt Chillimedia; programowanie Studio Projektowe codeX

do góry